متین
92 بازدید
ناشر: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
شماره 52 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «متین»، به صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و سردبیری آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی منتشر شد. در این شماره مقالات زیر درج یافته است: بررسی دیدگاه ملاصدرا درباره آفات ظاهرگرایی دینی با نگاهی اجمالی به آرای امام خمینی(ره) (محمدرضا اسفندیار)، تحلیل ماهیت و انواع قرارداد بیمه عمر با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) (سیدمحمد موسوی بجنوردی، زهرا سمیعی زفرقندی)، فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی(ره) (عبدالعلی توجهی، زهرا حق محمدی‌فرد)، تطبیق تاریخ قمری بر تاریخ شمسی و تأثیر آن در فهم مطالبی جدید از روایات با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) (سید حسن خمینی، رشید داودی)، حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی(ره) با تأکید بر فرمان هشت ماده‌ای (غلامعلی رجایی، محمد فکری)، تعامل اخلاق و سیاست در اندیشه امام‌خمینی(ره) (حسین رفیع، مهرداد حلال‌خور)، فرهنگ اعتراف به اشتباه و یادگیری از آن با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) (علی نصر اصفهانی، جعفر اکبرزاده). در یکی از مقالات می‌خوانیم: «رابطه اخلاق و سیاست چه در اندیشه امام و چه در اندیشه متفکران و پژوهشگران دیگر، یک رابطه مستقیم و دوسویه است؛ یعنی نه می‌توان در فقدان سامان جامعه و سیاست به شکوفایی اخلاق دل بست و نه بی‌عنایت به اخلاق مردمان و حاکمان می‌توان به نظم و ترتیب صحیح امور اجتماع امید بست. امام بیشتر به اخلاق عملی و تأثیر اخلاق بر زندگی افراد تأکید می‌نماید. نگاه امام به اخلاق، از زاویه فردی آن است؛ زیرا اخلاق به احوال درون انسان می‌پردازد و اصلاح جامعه نیز در گرو اخلاق صحیح رهبران و شهروندان آن است...»