از ضرورت تشکیل تا ضرورت انحلال حزب جمهوری
42 بازدید
محل نشر: هفته نامه حریم امام
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تبیین ضرورت تشکیل حزب جمهوری و بیان ادله ای که منجر به انحلال این حزب شد،در این نوشتار مورد واکاوی قرار گرفته است.